THWater®智慧排水监测

产品列表
已选择:
关键参数 : 主机防护等级IP65 不滞留设置量筒具有防雨水滞留涂层 重复性同样雨量可实现百次重复一致性 测量原理翻斗式
support@thuwater.com
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
联系电话:010-86463977
北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城8号楼6层西区清环智慧